woensdag 21 maart 2012

Nulla Puna

 

Vraag 1

Vermeld de hiernagenoemde literatuur op de juiste wijze voor een literatuurlijst.
Het boek met de titel De arbeidsdeelname van oudere werknemers.

Vraag 2

Maak een juiste bronvermelding naar pagina 9 van de memorie van toelichting bij de Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen (Kamerstuknummer 28 180).


Vraag 3

Wat is de functie van een thesaurus? Onderbouw uw antwoord.


Vraag 4

Noem drie attenderingsmogelijkheden voor juristen.


Vraag 5

Orden onderstaande nummers van VN documenten.

S/2008/2
S/6129
S/RES/1823
S/AC.26/2005/4
S/1002/Add.1
S/PV.5817
S/2007/759/Corr.1
S/6102/Corr.2
S/INF/53
S/AC.26/1996/3


Vraag 6

Ga naar de website www.jurlink.nl en klik links op Arbeidsrecht. Achter de verwijzing naar de databank ILOLEX staat  het volgende:

Databank van de ILO Conventies en Aanbevelingen, ratificatie informatie, commentaren en gerelateerde documenten.

Wat voor type annotatie is dit en geef aan waarom deze typering van toepassing is.
 KIES UIT: 
- zuiver beschrijvende annotatie, neutraal ten opzichte van de inhoud  (zoals in datajuridica)
- aanprijzend, tot lezen opwekkend (v.b. korte inhoudsomschrijving van nieuw boek/tijdschrifttitel op sites van uitgevers.
- kritisch, met een zekere waardebepaling (v.b. noot onder arrest)

Vraag 7

Zoek de Nederlandse basisclassificatie op en geef aan of het boek van de heer Pieter Jan Slot met de titel Economische regelgeving zeevervoer wel of niet de basisclassificatie 86.93 kan krijgen?
Motiveer uw antwoord.


Vraag 8

Wat is (zijn) de algemene(re) term(en) voor de descriptor erfenis in de thesaurus Eurovoc?


Vraag 9

Welke trefwoorden heeft het ‘Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-verdragsgebied (COM/2009/0477)’ gekregen?


Vraag 10

Bekijk het weblog van de Juridische Bibliotheek van de UvA via http://www.jurbib.nl/.  Leg aan de hand van voorbeelden uit wat de lezer van het weblog kan met zowel de woordenwolk rechtsboven als met de tags die per bericht worden toegekend?
Vraag 1
 Bronvermelding in de literatuurlijst:

Heemskerk 2009
M. Heemskerk, De arbeidsdeelname van oudere werknemers (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.


Bronvermelding in de tekst:

R. Verkijk, De advocaat in het burgerlijk proces, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p.33

Vraag 2

Kamerstukken II 2001/02, 28 180, nr. 3, p. 9.

Vraag 3

Een handig hulpmiddel bij het zoeken, wanneer u immers een zoekterm intypt biedt de thesaurus u aanverwante termen (broader terms, narrower terms en verwijswoorden (= UF).

Vraag 4

Inhoudsopgaven van tijdschriften (current contents)
Nieuwsbrieven per e-mail
RSS
Weblog
Twitter

Vraag 5

S/1002/Add.1
S/6102/Corr.2
S/6129
S/2007/759/Corr.1
S/2008/2
S/AC.26/1996/3
S/AC.26/2005/4
S/INF/53
S/PV.5817
S/RES/1823

Vraag 6

Dit is een zuiver beschrijvende annotatie. De titel van de website die onder de aandacht gebracht geeft te weinig informatie over wat de lezer kan verwachten op de genoemde website. Daarom wordt in dit geval in een enkele zin de essentie van de databank vermeld.

Vraag 7

Nee, dit is niet mogelijk. Bij de rubriek 86.93 wordt er voor zeevervoerrecht verwezen naar privaatrechtelijk vervoersrecht. Het boek van de heer Slot omvat zeevervoerrecht.


Vraag 8
Eigendomsoverdracht en eigendom van goederen (BT = broader term = algemenere term)

Vraag 9

Internationale rol van de Europese Unie
Regeling van de visserij
Middellandse Zee
Visrecht
Visserijzone
Internationale overeenkomst

Vraag 10

A.   Woordenwolk: hier kan de gebruiker niets mee. Het is geen echte woordenwolk maar een afbeelding met slechts 1 link.
B.   Het laatste bericht (16-2-12 ‘Rechtsorde – attenderingen) heeft de tags: attenderingen, Rechtsorde gekregen. Door hier op te klikken krijgt de lezer nog andere berichten met dezelfde tag en dus over hetzelfde onderwerp.
Rechtsonder is er nog een andere woordenwolk waarin alle toegekende tags worden verzameld. Hierin klikken op een term, bv zoektips heeft als gevolg dat alle berichten gekoppeld aan de tag zoektips tevoorschijn komen